Cetatea Berca

Cetatea Berca
Cetatea Berca: daca doriti informatii suplimentarea, dati CLICK pe imagine !

Primaria Berca

Primaria Berca
Primaria comunei Berca: daca doriti informatii mai multe despre aceasta zona, dati CLICK pe imagine !

miercuri, 5 iunie 2013

Plescoi...

Pleșcoi este o localitate situată  în județul Buzău, Muntenia, România, aflată în comuna Berca, pe malul stâng al râului Buzău în zona Subcarpaților de Curbură.
Prima atestare documentară a localității datează din 15 iunie 1499 când domnitorul Radu cel Mare dădea un hrisov de întărire boierului domniei mele, jupân Chicoș, cu fiii lui și fiicele lui, anume Stanca și Visa și Rada cu fiii lor și oricâți fii sau fiice ce i-ar lăsa Dumnezeu jupânului Chicoș, ca să-i fie în Fântânele și în Plăcicoi și în Gugești și în Cârnu și Cerih și în Milești, oricâte sînt părțile jupânului Chicoș și țiganii, anume Mîndrea cu copiii săi și Dăluța cu copiii săi, pentru că sînt acele sate toate și țiganii veche și dreaptă ocină, dedină a jupânului Chicoș.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, satul Pleșcoi era reședința unei comune din care mai făceau parte și cătunele Muscelu, Pleșești, Pleșcoi și Urlători (astăzi, Valea Nucului), totalizând 1710 locuitori și fiind reședința plaiurilor unite Pârscov și Slănic ale județului. În comună funcționau două biserici (la Urlători și Pleșcoi) și o școală mixtă cu 102 elevi în anul 1899. În 1925, comuna avea 2614 locuitori și era inclusă în plasa Sărățelu, după care a revenit la plasa Pârscov. Comuna s-a desființat în 1968, când a fost inclusă în întregime în comuna Berca.
Localitatea Pleșcoi este renumită pe plan național pentru cârnații de Pleșcoi, cârnați din carne de oaie produși de câteva familii din Pleșcoi de câteva generații.
O  interesantă  descriere  a  zonei  găsim  într-o  lucrare  a  lui  Lahovari George Ioan (1901),  din  care  cităm  substanțial:

Pleșcoiul, comună rurală, în județul Buzăului, plaiul Pirscovul, situată pe malul stâng al râului Buzaul, sub ramificațiile Săpocei la 18 kilometri de orașul Buzăul. Limita sa, la Nord, începe din gura izvorulul Murătoarea, ia în sus pe izvor până în slemnea muchii, apoi pe culme până în muntele Moara-de-Vânt; la Est se lasă din Moara-de-Vânt prin slemnea culmilor: Siminocul și Pietroiul, până în Dealul Săpocei; la Sud, din Dealul Săpocei se lasă pe izvorul Găvanele până dă în râul Buzăul ; la Vest, urcă în sus pe albia Buzăului, până în dreptul cătunului Pleșcoiul, unde trece râul, și merge până in iazul morilor  Cândeștilor, coprinzând un spațiu  cam de 180 hectare al moșnenilor Pleșcoi și trece înapoi râul în dreptul gurii izvorulul Murătoarea. Suprafața sa e de 2590 hectare, din care 835 arabile, 234 pădure, 128 fineață, 463 izlaz, 31 livede, 283 vie și 616 loc sterp. Proprietăți mai însemnate sunt: Urlătorile, Mușcelul, Pleșești, Pleșcoiul și Ceaușoaia. Terenul este nisipos. Căi de comunicație are numai șoseaua Mărăcineni-Rușiavățul. Comuna e formată din cătunele: Mușcelul, Pleșcoiul, Pleșești și Urlători, având o populație de 1710 locuitori. Are o școală mixtă, care a fost frecventată în anul 1899 — 1900 de 102 elevi; 2 biserici: la Urlători și Pleșcoiul, deservite de 2 preoți, 2 cântăreți și 1 paracliser. Catedrala e cea cu hramul Sfântul Nicolae. Sunt 9 cârciumi. Comuna e reședința plaiurilor unite Pirscovul-Slanic. Are o stațiune telegrafo-poștală și o judecătorie de ocol. Locurl demne de văzut sunt: Muchea-Sapocei, dealul Siminocul, Pietroiul, apoi vechia și mica biserică de la Urlători, care deși fără inscriprții, indică  o vechime de aproape 400 ani. Pozița ei ascunsă între dealuri, arată în ce timpi de nesiguranță  ea a fost ridicată. Comuna exista din secolul XVI ; cele mai vechi cătune sunt : Pleșcoi și Urlători. Pleșcoi,  cătun  de  reședință al  comunei  Pleșcoi,  județul  Buzău,  are  sub-diviziile: Peste – Vale  și  Mierlari. Este  reședința  sub-prefecturei  plasei  unite  Pârscovul – Slănicul  și  are  aspectul  unui  târgușor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu